El portal de l'espectacle

Avís legal

Objecte

Les presents condicions regeixen l'accés al lloc web ishow.es (des d'ara "iShow" o el "Lloc Web") i l'ús d'aquest, així com l'oferta de serveis que des iShow es posen a disposició dels Usuaris.

La utilització de qualsevol servei del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa l'adhesió i acceptació expressa a les Condicions Legals publicades en el moment en que l'usuari faci ús del servei. iShow podrà modificar les Condicions Legals sense notificació prèvia.

iShow

Titular de la web
iShow és un servei de Artia 2.0, amb CIF G86417797, amb domicili social a Camino Cerro de los gamos, núm. 1, bloque 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Per qualsevol qüestió relacionades amb iShow, els nostres serveis o aquestes Condicions s'hauran de dirigir a contacto@ishow.es

Objectiu del portal
iShow és un portal web gratuït amb l'objectiu de promoure la utilització de les noves tecnologies en el sector dels espectacles, artistes i cultura a Espanya. En aquest lloc web es descriuen les nostres activitats, l'oferta de serveis dels nostres usuaris, eines de relacions comunitàries i contactes, sobretot en l'àmbit de l'espectacle. Més informació sobre el nostre lloc web i serveis es troba en http://ishow.es/es/que_es_ishow i en http://ishow.es/es/preguntas_frecuentes.

Continguts del lloc web
iShow és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial relatius al contingut del lloc web. L'accés al nostre contingut web i / o serveis i el seu ús no implica cap cessió de tots o part d'aquests drets a l'Usuari. L'usuari no ha d'utilitzar les nostres marques registrades, noms comercials, logotips, noms de domini, altres aspectes distintius de les marques o qualsevol material subjecte a drets d'autor o associat amb iShow i / o els nostres serveis i altres usuaris sense el nostre consentiment o el corresponent consentiment del titular dels mateixos.

Continguts il.legals o inapropiats
En cas d'observar materials (nostres o dels Usuaris) en el lloc web que vostè considera que viola aquestes Condicions, en particular continguts il.legals (per infracció de drets) o inapropiats, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic indicat.

Usuari/Usuaris Registrats

Usuaris registrats
L'usuari que es registri ("Usuari Registrat") declara que és major d'edat (major de 18 anys) o té el consentiment legal dels seus pares o tutor i que disposa de la capacitat legal necessària per oferir o contractar els serveis oferts ( Promotors, Artistes, Sales, etc.) a través del nostre lloc web. L'usuari registrat no transmetrà a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, si un altre usuari hauria d'accedir a aquesta informació s'haurà de comunicar immediatament a iShow.

Serveis interactius
Aquest lloc web inclou i ofereix diferents serveis interactius (com ara la publicació de productes i serveis, la realització de promocions, serveis de comentaris i opinions, rànquings, fòrums de discussió o grups de notícies). L'usuari es compromet a fer un ús adequat i legal d'aquests serveis. No els utilitzarà per a incórrer en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic o que incompleixin els drets de tercers (inclosos els drets de propietat intel · lectual i industrial, drets d'imatge, reputació i honor, etc.), Ni per difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornografia il · legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans. També es compromet a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de iShow, dels nostres proveïdors i usuaris o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o en qualsevol dels altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; o intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Continguts proporcionats per l'usuari
L'usuari serà únic responsable d'aquells materials que ens transmeti, pengi, publiqui o posi a disposició del públic en el lloc web ("Contingut d'Usuari"). Ens concedeix una llicència transferible a tercers, no exclusiva, lliure de drets d'autor, irrevocable i amb abast mundial per utilitzar, reproduir, transformar, comunicar públicament i distribuir aquest Contingut d'usuari a l'efecte de (i) mostrar en el nostre lloc web i altres materials promocionals o (ii) distribuir electrònicament o per altres mitjans a altres usuaris. Sota cap circumstància podrà aquest contingut ser atribuit a nosaltres.

Modificació, ampliació i publicació dels continguts
L'Usuari accepta expressament que, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei prestat al portal com a font d'informació, iShow pugui modificar el contingut d'usuari publicat i / o complementar el mateix amb dades rellevants. Aquest canvi es realitzarà prèvia notificació a l'usuari i en base a la millora de la qualitat de servei, no als efectes de canviar la naturalesa de la informació. Així mateix, iShow es reserva el dret de no publicar o de retirar de la publicació el Contingut d'usuari si aquest no compleix amb l'estàndard de qualitat del servei, no inclou informació veraç, no és considerat rellevant per als professionals del sector, conté dades duplicades o no és apropiat a les característiques i finalitats del lloc web.

Divulgació del contingut d'usuari
Per tal d'aconseguir la màxima divulgació per als continguts publicats per l'Usuari, aquest autoritza iShow a comunicar la publicació o qualsevol canvi rellevant dels mateixos als contactes que iShow manté en la seva base de dades. Aquesta comunicació podrà ser duta a terme mitjançant emails en què l'Usuari podrà ser identificat com el remitent.

Responsabilitat del contingut
No controlem ni supervisem cap Contingut d'Usuari, llevat que així ho estableixi la legislació aplicable, el tribunal competent o una decisió administrativa. No obstant això, ens reservem el dret d'eliminar en qualsevol moment qualsevol contingut que incompleixi o pugui incomplir aquestes Condicions o d'impedir-ne la visualització fins que es demostri la titularitat del Contingut i / o la legalitat del material en qüestió.

Exclusió
Ens reservem el dret d'excloure a qualsevol usuari del lloc web i els serveis sense avís previ en el cas que aquest usuari incompleixi les presents Condicions.

Privacitat

iShow es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris generals o registrats del lloc web. Aquesta política de privacitat explica les nostres pràctiques en quant a consum de dades de caràcter personal obtingudes i tractades a través del lloc web.

En utilitzar el Lloc Web i / o els Serveis, i, en concret, al facilitar informació personal en el moment de registrar-se o posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu, l'Usuari accepta explícitament aquesta Política de Privacitat i ens dona el seu ple consentiment per que recollim, emmagatzemem i tractem les seves dades de caràcter personal de conformitat amb aquestes Condicions, inclòs l'enviament de comunicacions electròniques. Aquest consentiment podrà revocar-se, sense efectes retroactius, de conformitat amb el que disposen les seccions 6 i 11 de la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.


1. Recollida de dades
 
Navegació
No recollim cap tipus de dades de caràcter personal si únicament està navegant al lloc web, llevat el que indica l'apartat "Dades tècniques".

Formularis web
Si ens fa arribar qualsevol formulari web, recollim les dades indicades en els formularis i facilitades per l'Usuari, inclosos el nom i l'adreça de correu electrònic. Les dades obligatoris estan indicats. Aquestes dades s'utilitzen per tramitar la seva sol.licitud i contactar per notificacions futures.

Registre
En registrar-se, recollim les dades de caràcter personal: nom, cognom, adreça (municipi / província), adreça de correu electrònic, telèfon mòbil i, si escau, càrrec. Algunes d'aquestes dades són obligatories i si no es faciliten no es pot crear un compte.

Altres Dades
En usar els Serveis i en particular en publicar Continguts d'usuari, l'Usuari pot tractar dades personals de tercers. Queda prohibit facilitar o penjar als Serveis qualsevol dades que continguin informació sensible relativa a persones identificables, com ara: tant el seu origen racial com el de tercers, pertinença a un sindicat, religió, ideologia i orientació sexual, tant la seva salut com la de tercers, llevat que sigui necessari per demostrar qualsevol minusvalidesa o situació de discapacitat a efectes laborals, o dades relatives als antecedents penals, procediments i sancions o multes que se'n deriven tant seus com de tercers.

Perfil d'usuari
A través del perfil d'usuari, iShow dóna l'oportunitat a l'Usuari de modificar les seves dades personals, administrar el seu compte i editar la seva informació personal. Per actualitzar el compte d'usuari o per tancar-lo, l'usuari haurà d'ingressar al seu perfil d'usuari. Si l'Usuari té qualsevol tipus de problema en utilitzar la seva pàgina de perfil per actualitzar o esborrar el seu compte, preguem a l'Usuari que si us plau es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic indicat més avall.


2. Ús de dades

General
Les dades que recollim s'utilitzen per prestar els nostres serveis (descrit més amunt i en el Lloc), mantenir contacte amb l'Usuari i enviar avisos mitjançant comunicacions electròniques, proporcionar i gestionar el seu compte de Servei, enviar comunicacions comercials en general relatives als Serveis, complir amb aquestes Condicions i realitzar altres comunicacions legals. Així mateix, utilitzem les dades per realitzar anàlisis d'usuaris, interaccions i serveis sol · licitats.

Dades tècniques
Les dades tècniques facilitades per la navegació ens ajuden a diagnosticar problemes amb els nostres servidors i per administrar els nostres serveis; estimar i analitzar el nombre total d'usuaris des de regions específiques, enviar butlletins més adequats tenint en compte l'àrea geogràfica o la informació que es desprèn de la seva adreça IP de l'usuari.

Divulgació
Tractem les seves dades de caràcter personal de manera confidencial d'acord amb la legislació aplicable. No obstant això, divulgarem qualsevol informació, tant si és de caràcter personal, sobre l'Usuari o l'ús que faci del nostre Lloc Web i els Serveis de conformitat amb una obligació legal o administrativa, per investigar, evitar o iniciar accions en relació amb activitats il · legals, sospita de frau, situacions que impliquin amenaces o violacions potencials als drets o la seguretat de qualsevol persona o d'aquestes Condicions, per poder prestar els nostres Serveis correctament o per complir altres obligacions d'acord amb els reglaments i normes aplicables establertes en aquestes Condicions. Així mateix, podrem cedir les dades com a part de qualsevol procés de reorganització de Artia (com és el cas d'una fusió, adquisició i / o venda de tots, gairebé tots o part dels seus actius).

Comunicacions comercials
En emplenar i enviar-nos les seves dades, vostè accepta expressament rebre comunicacions comercials electròniques relacionades amb l'assumpte de la pàgina web i altres serveis de conformitat amb la legislació aplicable, incloent alertes, notificacions, butlletins, ofertes i promocions. Si no desitja rebre informació d'aquesta pàgina web, indiqui'ns-ho enviant una notificació a contacto@ishow.es.

Contactes entre usuaris
iShow pot comunicar les dades personals que ens faciliti l'Usuari als nostres proveïdors i altres usuaris de iShow a comanda de l'Usuari per al compliment d'un contacte o contracte o per comunicar-nos amb vostè, per tal d'administrar les relacions entre els nostres usuaris i per a qualsevol altra finalitat conforme aquestes condicions.


3. Seguretat de dades

Hem adoptat mesures tècniques i organitzatives per preservar i protegir la seva informació personal de l'ús i accés no autoritzat, així com de la seva alteració, pèrdua o ús indegut, tenint en compte els últims avenços tecnològics, les característiques de la informació emmagatzemada i els riscos als que s'exposa aquesta. Malgrat tot, a causa del caràcter de la informació i la tecnologia associada, no podem assegurar o garantir la seguretat de la seva informació personal i renunciem expressament a aquesta obligació. Si tinguéssim constància d'una violació de seguretat, intentarem notificar sobre això per correu electrònic perquè pugui adoptar les mesures oportunes.


4. Dades tècniques

cookies
Aquest lloc web utilitza "cookies". Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web; El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primer cop d'ull al nostre lloc web, Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Informació sobre el seu ordinador
A causa dels estàndards de comunicacions a Internet, quan vostè visita el lloc web rebem automàticament la URL del lloc del qual procedeix i el lloc que visita quan abandona nostre Lloc. També rebem la direcció de protocol d'Internet ("IP") del seu ordinador i el tipus de navegador que utilitzeu. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències globals per millorar el servei. Aquesta informació no es comparteix amb tercers sense el seu consentiment.

Google Analytics
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware la oficina principal està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per ajudar a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l'ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google ha declarat que no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, l'Usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web l'Usuari consent el tractament d'informació sobre el Usuari per Google en la forma i per als fins dalt indicats.


5. Drets de l'usuari

Vostè té dret a accedir, rectificar, eliminar, bloquejar i oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades de caràcter personal. A més, pot retirar el seu consentiment al tractament de tota dada o informació personal en qualsevol moment. Aquesta renúncia no tindrà efectes retroactius, però podria impedir la prestació dels serveis. El que antecedeix s'entén sense perjudici del que disposa la legislació espanyola aplicable sobre la conservació de dades als efectes de defensar la nostra responsabilitat i complir amb obligacions legalment establertes. Perquè els esmentats drets puguin ser efectius, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de contacto@ishow.es

General

Modificacions al Lloc web
iShow es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el mateix. Encara que ens esforcem a oferir el nostre servei sense molèsties tècniques, els treballs de manteniment, la continuació del desenvolupament i / o altres molèsties poden limitar i / o parcialment interrompre les possibilitats d'ús. Sota determinades circumstàncies es poden produir pèrdues de dades.

Enllaços web
El lloc web inclou enllaços a pàgines d'internet de tercers. No realitzem cap tipus de manifestacions ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquests llocs. Així mateix, no tenim cap control sobre aquests. Qualsevol contingut de tercers o vincle a una web de tercers s'inclou a efectes merament informatius.

Sense garantia
Llevat que així ho estableixi la legislació aplicable d'obligat compliment, l'ús que l'Usuari faci del Lloc Web, incloent qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda en els mateixos, s'ofereix "tal qual" i "segons la seva disponibilitat" sense declaracions o garanties de cap tipus, tant explícites com implícites, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a una finalitat determinada i no violació de drets de tercers. L'Usuari accepta expressament que l'ús d'aquest lloc es realitza sota el seu compte i risc.

En particular, el lloc web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades pertanyents a terceres persones als quals l'Usuari pot tenir accés. L'usuari reconeix que iShow no controla, ni assumeix cap tipus de responsabilitat en cap aspecte, informació, producte o servei algun ofert per tercers a través d'aquest lloc. Si bé iShow actua de bona fe, no es fa responsable directa o subsidiàriament de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

iShow no serà considerat responsable de les opinions de tercers que es mostrin en el Lloc Web o en espais aliens enllaçats; l'ús del lloc web per persones alienes a iShow o de les referències que hi pugui haver en pàgines alienes, dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines del lloc, dels errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de la utilització que els Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d' enllaç, ni de la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada per l'Usuari per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

iShow podrà interrompre o cancel · lar la web o qualsevol dels serveis oferts als usuaris, en qualsevol moment i sense previ avís. En tot cas, iShow podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il · legal, o incorrecta dels continguts o serveis de iShow i / o contrària als interessos de Artia 2.0.

En tot cas, iShow es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'Usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Limitació de la responsabilitat
En la mesura que ho permeti la llei, sota cap circumstància iShow, els seus associats, afiliades ni els seus patrocinadors seran responsables per qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d'oportunitats de negoci , fons de comerç o reputació, interrupció de l'activitat comercial, fallades en l'equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l'ús o la incapacitat d'utilitzar el Lloc Web i el servei; (ii) l'accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o l'alteració dels mateixos, (iii) declaracions o comportament de qualsevol tercer al servei del Lloc Web, o (iv) respecte dels productes i serveis prestats pels altres usuaris , incloent, però no limitat a la pèrdua de prestació dels serveis d'empreses i persones que apareixen en el lloc web.

Indemnització
L'usuari es compromet a indemnitzar a iShow, els nostres agents, directors, directius, empleats i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat del seu incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualsevol dret de tercers relacionats amb el seu ús del lloc web i / o els serveis.

Notificacions
Podrem posar-nos en contacte amb vostè per oferir-li informació i enviar avisos servei referents al seu compte, o quan així ho estableixi la llei. Pel present, reconeix i accepta que aquestes notificacions seran efectives en el moment en què les publiquem en les nostres webs o les fem arribar a vostè per correu electrònic. Si no ens proporciona informació precisa, no podem assumir cap tipus de responsabilitat en el cas que no puguem notificar.

Legislació aplicable i jurisdicció
Qualsevol conflicte derivat de l'aplicació, interpretació o compliment d'aquestes Condicions i de l'ús del Lloc Web i els Serveis, així com qualsevol conflicte relacionat amb aquestes accions, quedarà exclusivament subjecte a la jurisdicció dels tribunals de Madrid, Espanya.

Modificació d'aquestes Condicions
iShow es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts, en particular per posar en pràctica exigències jurídiques o modificacions de funcionament. Les modificacions s'inclouran de forma destacada en el lloc web. Si no estigués d'acord amb les modificacions de les nostres condicions d'ús, lamentablement ja no podrà fer ús del nostre servei.